Polityka prywatności

Firma Pufa Dla Leniucha zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Pufa Dla Leniucha i użytkownika sklepu należącego do Pufa Dla Leniucha obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www.pufadlaleniucha.pl/Polityka_prywatnosci.html.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Pufa Dla Leniucha nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego sklepu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać sklepu
oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Puda Dla Leniucha.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Pufa Dla Leniucha możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Pufa Dla Leniucha wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności elektronicznych obsługę klienta przejmuje wybrana przez klienta firma. W tym przypadku tylko wybrany system zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze wybranej firmy znajdują się na jej serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

Pufa Dla Leniucha zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Pufa Dla Leniucha rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego sklepu oraz usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Pufa Dla Leniucha przy okazji wysyłania komentarzy do produktów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Pufa Dla Leniucha nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Pufa Dla Leniucha mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w sklepie należącym do Pufa Dla Leniucha.
W przypadku pytań proszę pisać: sklep@pufadlaleniucha.eu

Wyłączenie Odpowiedzialności

Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną.