Regulamin Sklepu Internetowego pufadlaleniucha.eu

Drogi Kliencie!

Masz pełne prawo zwrócić nam towar w ciągu dziesięciu dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny. Prosimy Cię tylko poinformuj nas o tym telefonicznie lub e-mail-em. Ważne jest by towar posiadał wszystkie metki oraz nie nosił żadnych śladów użytkowania.

1. Dane Osobowe

Zakładając konto w sklepie Pufa Dla Leniucha, użytkownik równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Pufa Dla Leniucha z siedzibą ul. Juranda 30, 33-300 Nowy Sącz, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez pufadlaleniucha.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

2. Udzielane gwarancje

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasz towar w pełni zaspokoił Państwa oczekiwania. Aby nasze towary służyły jak najdłużej oraz dawały pełną satysfakcję prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania i warunkami gwarancji. Pamiętajcie jednak Państwo, że towary, które sprzedajemy są wykonywane przez najlepszych materiałów najlepszych producentów.

Całą esencją naszej działalności jest sprzedawanie przedmiotów unikalnych i robionych ręcznie. Nasze towary zatem mogą różnić się od tych, które widzicie Państwo na stronie internetowej. Różnice głównie będą polegały w szczegółach widocznych dopiero po bliższym przypatrzeniu się. Głównym powodem tego zjawiska jest fakt, że nasze towary wykonywane są WYŁĄCZNIE RĘCZNIE i rzeczą niemożliwą jest wykonać dwa identyczne szwy i przeszycia.

Klientowi przysługuje 10dniowy okres kiedy może on zwrócić zakupiony towar w w sklepie internetowym www.pufadlaleniucha.pl. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.

Warunki gwarancji:

 1. Firma Pufa Dla Leniucha gwarantuje najwyższą jakość i prawidłowe funkcjonowanie towarów.
 2. Powstałe w okresie gwarancyjnym niezgodności lub uszkodzenia wyrobu należy zgłosić telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem witryny www.pufadlaleniucha.pl.
 3. Po poinformowaniu firmy Pufa Dla Leniucha o wadliwości towaru Kupujący powinien dostarczyć mebel do siedziby firmy.
 4. W przypadku stwierdzenia o nieusuwalności wady firma Pufa Dla Leniucha zobowiązuje się do wymiany towaru na inny – nowy, wolny od wad.
 5. Wszelkie przeróbki towarów oraz próby samodzielnego naprawiania wad we własnym zakresie skutkują utratą ochrony gwarancyjnej.
 6. Gwarancja na towarów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy o niezgodności towaru z umową.

Drogi Kliencie!

Jeżeli stwierdzisz wadę zakupionego u nas towaru, prosimy w pierwszej kolejności niezwłocznie nas o tym powiadom. Każdy problem postaramy się rozwiązać szybko, miło i fachowo. Na wszystkie towary zakupione w sklepie udzielamy naszej rocznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady produktu prosimy o odesłanie wadliwego towaru na adres sklepu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie wysłania zwrotu na adres e-mail lub telefonicznie.

Kontakt:
PUFA DLA LENIUCHA
ul. Mirosława Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, Poland
tel.: (+48) 519 368 292
e-mail: sklep@pufadlaleniucha.eu

3. Wysyłka

Zamówiony towar wysyłamy w 14 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po złożeniu zamówienia. Z reguły odbywa się to dużo, dużo szybciej. Tego samego dnia lub następnego. Przesyłki wysyłamy zawsze priorytetem, i z reguły za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towary posyłamy również za pośrednictwem firm kurierskich. Wybór należy do Kupującego.
Jeżeli dostawa się opóźnia prosimy powiadom nas o tym, a my będziemy interweniować u przewoźnika. Koszt przesyłki jest zależny od wagi towarów. Koszt jest ustalany według cenników Poczty Polskiej i Kurierów do wyboru na stronie. Należy jednak pamiętać, że ceny te obowiązują za jedną paczkę, a nie produkt. Najczęściej zdarza się, że dwa i więcej produktów mieści się do jednej paczki , ale może zajść sytuacja, że jeden towar jest na tyle wielki-na przykład skrzynie drewniane rzeźbione ręcznie i jedynym sposobem na dostarczenie ich do klienta jest wysyłka za pośrednictwem kuriera. Cena jest wtedy ustalana indywidualnie bowiem to Kupujący decyduje o wyborze przewoźnika.

Szczegółowe informacje odnośnie transportu uzyskają Państwo już na etapie zakupu produktów.

4. Formy płatności

Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na dwa sposoby:

 1. dokonać wpłaty na konta :
  PUFA DLA LENIUCHA
  ul. Żółkiewskiego 37, 33-300 Nowy Sącz, Poland
  BANK MILENIUM, nr konta: 47 1160 2202 0000 0003 0895 6404
 2. lub dokonanie płatności przez liczne serwisy pośredniczące w płatnościach. Można je wybierać w „Koszyku Klienta”.

PRAWO KONSUMENCKIE:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa (od redakcji: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów).

Kodeks Cywilny

Art. 22[1].

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Art. 37.

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Ustawa o Inspekcji Handlowej

Art. 3.

Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
1a) kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.):
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 8.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Art. 10.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.